Ochrana osobních údajů

Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracovávání vašich osobních údajů dodržujeme jak ustanovení českých právních předpisů ( zákon o ochraně osobních údajů č.101/2000Sb.), tak i evropskou legislativu ( Nařízení Evropského parlamentu a Rady -EU 2016/679).

Jaké osobní údaje získáváme

V případě, že jste náš zákazník, objednáváte u nás zboží, nebo vám vypracováváme cenovou nabídku, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky, případně zpracování cenové nabídky ( potvrzení objednávky, zaslání objednaného zboží, fakturace, provedení platby, případně reklamace, zpracování a zaslání nabídky). 

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Takto získané údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004Sb, o dani z přidané hodnoty.

Jestliže nás kontaktujete pouze přes kontaktní formulář, nebo konkrétní emailovou adresu, vaše údaje dále  nezpracováváme a využíváme je pouze za účelem vyřízení vašich dotazů, požadavků nebo námětů. 

V případě, že jste uchazeč o zaměstnání, zpracováváme s vaším souhlasem osobní údaje z náborové dokumentace za účelem nabídky zaměstnání v naší společnosti, případně uzavření pracovní smlouvy. Tyto osobní údaje zpracováváme do odvolání souhlasu, nejdéle však 3 roky.

Zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje využíváme výhradně pro vnitřní potřebu firmy, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

Vyjjímku tvoří externí dodavatelé, kteří pro nás zajišťují podpůrné služby jako je doprava, platební styk a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, nezbytném pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu. 

Zabezpečení dat

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. 

Vaše práva

Vaším přirozeným právem je obdržet informace o vašich datech, které o vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech vám náleží právo na výmaz.