Slovník

A

B

BAR CODE = EAN CODE
Čárový kód

BANNER

Potištěný transparent umístěný vertikálně. Relativně levný reklamní prostředek, který předává reklamní poselství v prodejním místě ve výši očí zákazníků.

BARKETA

Vyseknutý obal, který je používán převážně jako pultový prodejní stojánek s fixací pro několik druhů výrobků buď za sebou v řadách či vedle sebe.

BIG

označení ohybu (rylu) na raznici.

C

CROMALIN

Testovací metoda barev (tonerová technika). Ekonomická a spolehlivá zkouška pro rastrované barevné separace. Cromalin více méně odpovídá Evropským standardům pro ofsetový tisk.

CAD

Softwerový konstrukční program použivaný převážně ve strojírenství, ale i v reklamní branži převážně používaný na konstrukci krabiček a obalů. Existuje několik různých variant softweru.

CMYK

Je barevný model založený na míchání subtraktivních barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu). CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentů (např. inkoustová tiskárna). Model obsahuje čtyři základní barvy:

azurovou (Cyan);

purpurovou (Magenta);

žlutou (Yellow);

černou (blacK), označovanou také jako klíčovou (Key).

V ideálním případě by byly postačující pouze první tři barvy (model CMY), jejichž subtraktivním složením dohromady by měla vzniknout černá barva. Ve skutečnosti však při použití běžných barviv vzniká barva tmavě šedivá, a zároveň je na rozdíl od ostatních barev černá výrazně levnější, proto většina tiskových technik používá ještě čtvrtou černou barvu.

D

DISTRIBUČNÍ KANÁLY

Cesty, kterými je zboží přemisťováno od dodavatele ke konečnému spotřebiteli. Kanál je obvykle určován dle typu obchodních partnerů zahrnutých v dohodě (např. maloobchod, velkoobchod).

DOBA NUTNÁ K REALIZACI

Období mezi objednávkou a dodávkou zboží. Udává se obvykle ve dnech a bývá dohodnuta v kupní smlouvě.

DIGITÁLNÍ TISK

Digitální tisk je buď jednostranný nebo oboustranný (většinou nepodporuje tisk přímou barvou, např. pantone, ale tiskne jen ve cmyku), který je vhodný především pro tisk letáků, katalogů, publikací, prospektů, výročních zpráv, pozvánek, vizitek…

DTP

Desktop Publishing – tvorba tištěného dokumentu prostřednictvím počítače.

E

EAN 
Strojově čitelný čárový kód používaný spolu s požadovanými identifikačními standardy. Usnadňuje logistické procesy. Systém je regulován European Article Numbering Association, která je činná v globálním měřítku a US Uniform Code Council. Tyto orgány se starají o číslování a komunikační systémy EAN, UPC, EAN COM a UCS.

ECMA

Evropský standard pro typy skládacích kartonů vydaný European Cartons Maker Association (ECMA katalog podobně jako FEFCO katalog).

EDI

Elektronická výměna dat EDI popisuje přenos dat pomocí definovaných elektronických komunikačních standardů. EDI zaručuje efektivní výměnu dat, úspory v administrativě a minimalizaci chyb. EDI je praktickým přínosem pro ECR.

EPC

Elektronický kód produktu EPC byl vyvinut AUTO ID centrem a je určený k náhradě čárových kódů v budoucnu. S EPC je možné odděleně kódovat výrobce, typ a individ. vlastnosti výrobku. EPC je podporováno United Code Council a EAN Int.

ESA – Vhodná skladová zásoba

Iniciativa výrobců a prodejců za účelem efektivního využití obchodní plochy, plánování zásob a dosažení vyšších zisků.

F

FCT

Testovací metoda k určení odolnosti vlnité lepenky proti plošnému promáčknutí.

FEFCO – Fédération Européenne des Fabricants de Karton Ondulé

Mezinárodní systém značení konstrukcí obalů. Kódy udávají tvar a skládání materiálu do kompletních jednotek.

FLEXO-PŘEDTISK

Předtisková technika za využití vodou ředitelných barev. Předtištěné vlnité lepenky jsou určené k dalšímu zpracování.

FLEXOTISK

Je přímá tisková technika. Při flexotisku aplikuje pružný polymer barvu dané viskozity na materiál.

G

GRAMÁŽ

Plošná hmotnost jednotky materiálu (lepenky, papíru aj. udávaná obvykle v g/m2).

H

HLADKÁ LEPENKA

Produkt skládající se zejména z rostlinných vláken, vyráběný z vláknité dužiny. Dužina je v třídírně zbavena vody tak, že vlákna vytvoří souvislou síť. Hladká lepenka má gramáž >220 g na m2.

HORKÁ RAŽBA

metoda kvalitní dekorace materiálů. Jde o tepelnou aplikaci kovové vrstvy na kompatibilní nosič prostřednictvím rozehřáté tvarované raznice.

I

INLINER

Výrobní stroj kombinující tisk, výsek a lepení v jedné jednotce (inliner). Běžně používaný k výrobě klopových krabic.

J

JEDNOVRTSVÝ PAPÍR

Levný recyklovatelný papír, neobsahuje lepidlo a není odolný proti vlhkosti. Tento materiál se používá k výrobě méně kvalitní vlnité lepenky.

JUMBO BOX

Tvoří v podstatě samostatný druh v rámci závěsných poutačů. Jedná se o zvětšené makety skutečných výrobků.

K

 

KRAFTLINER

Horní vrstva z měkké dřevité sulfátové buničiny, s obsahem recyklovaných vláken max. 20%. Použitím kraflineru při výrobě vlnité lepenky je tato více odolná proti vlhkosti a vhodnější pro výrobu přepravních obalů.

KAŠÍROVÁNÍ

nalepení vytištěného archu papíru na určité médium.(např. různé druhy lepenek a kartónů..)

KONSTRUKCE (TECHNICKÝ PLÁN)

Konstrukce krabiček či jiných obalů z lepenek vytvořené v některých CAD programech na počítači (např. MarbaCAD atd…). Z těchto dat je poté možné vyrobit vzorky na plotru či vyrobit výsekové raznice.

L

LEPENKA 
Přímý produkt skládající se hlavně z rostlinných vláken, vyráběný z celulózy (vláknité dužiny). Dužina je přesunuta do třídírny a zbavena vody tak, že vlákna vytvoří souvislou síť. Tento materiál je také znám jako pevná vláknitá tabule a váží mezi 150 – 600 g na m2.

LAMINOVACÍ JEDNOTKA

Výrobní stroj pro produkci laminovaných výrobků.

LAMINOVÁNÍ

Proces, při kterém je vytištěný arch laminován speciálním prostředkem nebo pomocí termoplastických procesů, technologie záleží na vlastnostech produktu. Účel: zlepšení výrobních vlastností materiálu, kombinace různých základních materiálů, využití specifických výhod materiálů a vyrovnání jejich specifických nevýhod.

LAMA

Prostorový poutač čočkovitého tvaru, upravitelný do různé šířky i délky.

M  

MNOŽSTEVNÍ TOLERANCE

Tolerance týkající se objednaného a dodaného množství je nejvíce určujícím výrobně-technickým faktorem. Dodávka je považována za splněnou pokud je nižší nebo vyšší dodané množství v odsouhlasených množstevních tolerancích.

MODULÁRNÍ BALENÍ

Systém obalových velikostí založený na standardních rozměrech odvozených od velikosti EURO palety.

NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ

Zboží (materiály, výrobky), které představují riziko pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Obalová řešení pro nebezpečné zboží musí být typově schválená a podléhají speciálním požadavkům.

O

OBJEDNÁVACÍ LIMITY

Minimální a maximální množství pro objednávku. Tyto limity jsou založeny na ekonomických parametrech a musí být odsouhlaseny mezi výrobcem a odběratelem. Běžně se tyto limity vyjadřují v kusech, váhových jednotkách nebo v paletách.

OFSETOVÝ TISK

Je přímá tisková technika, při které jsou barvy vyšší viskozity přenášeny válcem na potiskovaný materiál.

P

PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA

Speciální nátěr papíru nebo vlnité lepenky, který zlepšuje protiskluzové vlastnosti obalů.

PALETA

Manipulační pomůcka, která slouží pro nakládku, stohování, uskladnění a manipulaci se zbožím. Také se používá jako transportní jednotka při přepravě zboží.

PERFORACE

Vyseknutá přerušovaná linka zajišťující snažší skládání a otevírání krabic.

PŘIDANÁ HODNOTA

Hodnota přidaná produktu prostřednictvím fyzikálních procesů (např. zpracování, výroba, balení, skladování, přeprava).

PRŮTLAK / TEST PROTRŽENÍ

odpovídá bodům, kde se vzorek držený kruhovým svěrákem prolomí pod tlakem, který nepřetržitě vzrůstá.

POMOCNÉ BALENÍ/SKUPINOVÉ BALENÍ

Zabezpečení balících služeb externími společnostmi (subdodavateli). Balící služby mohou být nakupovány pro všechny typy balících prací – ukládání zboží do displejů, přebalení zboží nebo pro přidání produktu k balenému zboží pro prezentační účely.

POLOBUNIČINA

Papír vyrobený z chemicky obnovitelné celulózy s recyklovaným vláknitým obsahem 35%. Má větší odolnost proti vlhkosti a tuhost než sběrový papír.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrchová úprava aplikovaná za účelem zlepšení výrobních vlastností materiálů. Zlepšuje využití specifických výhod materiálu a eliminuje praskliny. Nátěr tvoří souvislou vrstvu.

PŘÍMÝ TISK

Přímá tisková metoda pro vlnitou lepenku. Narozdíl od předtiskové metody je barva aplikována přímo na vnější vrstvu výrobku.

PĚTIVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA

Tabule tvořená 3 rovnými a 2 vlnitými vrstvami. Tyto vrstvy mají obvykle odlišnou výšku vlny (např. EB nebo BC).

PENETRACE/PROTRŽENÍ

Penetrační síla je definována jako energie potřebná k tlaku penetračního tělesa na stanovený tvar a velikost obalu.

POS / POP

(point of sale či point of purchase) soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu.

PLOTR

Vzorkovací stroj, který se většinou využívá k řezání vzorových kusů po konstrukčním zpracování. Může se řezat kusové a jednorázové malonákladové zakázky kde by výroba raznice byla neefektivní. Většina plotrů spolupracuje s konstrukčním programem CAD a je vybaven hlavou pro kreslení, bigování,. 

PANKARTA

Vyseknutý obal, který je vevnitř vyztužen buď kartónovými proužky, polystirénem či jiným materiálem který by zachovával pevnost. Vetšinou se používá pro fixaci (dárkové obaly, speciální edice…). 

PANTONE

Vzorník pantone je ucelený certifikovaný přehled barev s kódy. Existují různé vzorníky a to podle typu potištěného materiálu. Pantone barva se v tisku používá jako přímá barva která je buď doplněna o další pantone barvu či barevný prostor CMYK. Pantone barvy by měly zaručit přesný typ barvy po vytišťění jako je na vzorníku.

R

RASTROVANÁ LAMINACE

Speciální zušlechtěná laminace, která se již zařazuje do standartních zušlechťování ofsetových tisků (další druhy jsou matná laminace a lesklá)

ROTAČNÍ VÝSEKOVÝ NÁSTROJ

Nástroj pro výrobu (raznice) obalů, který se obvykle skládá ze 2 skořepin uchycených na rotačním válci.

RFID – Radiofrekvenční identifikační technologie

Používaná pro bezkontaktní identifikaci předmětů. Příslušná data jsou přenášena přes rádiový signál z RFID radiolokačního opakovače do rádiového přijímače kde jsou analyzována. RFID je užitečným doplňkem čárových kódů. RFID – radiolokační opakovač – vysílač dostává signál z čtecí jednotky a vrací ho do stejné jednotky. Radiolokační signál obsahuje nejméně jeden specifický produktový kód a doplňkovou informaci. Opakovače jsou dostupné v různých formátech – např. jako nálepky nebo plastové cedulky.

RYLOVÁNÍ

Je proces vytlačení linek za pomoci rylovacích nožů. Rylování usnadňuje skládání krabic, vytváří čisté skládací linie a vymezují místo ohybu (zejména u vlnitých lepenek, aby se obal neohýbal ve vlně). RRP – prodejní display, obaly připravené pro prezentaci v regálech obchodů, kombinují požadavky na přepravní, skupinový a prodejní obal (3v1) – značná přidaná hodnota.

RAZNICE

Výsekový nástroj složený s nožů, bigů, gum či dalších speciálních přídavků a rylovacích nástrojů vsazených ve dřevěné pálené desky. Obvyklá výroba je laserovou technologií či ruční.

RAŽBA

Ražba je knihařská technologie formování materiálu úderem nebo tlakem prováděná pomocí raznic. Může být prováděna zastudena, tedy při běžné teplotě či zahorka, kdy je ražený materiál předehříván pro zvýšení jeho plasticity. Ohřívána ale může být i raznice – tento postup se užívá při ražení do termoplastických materiálů. Ražba se používá pro ražbu do papíru, kartonu, kůže nebo koženky (hlavičkové papíry, diáře, vizitkáře, peněženky, aj.).

RGB

Barevný model RGB neboli červená-zelená-modrá je aditivní způsob míchání barev používaný ve všech monitorech a projektorech (jde o míchání vyzařovaného světla), tudíž nepotřebuje vnější světlo (monitor zobrazuje i v naprosté tmě) na rozdíl např. od CMYK modelu.

S

SEKUNDÁRNÍ BALENÍ

Obaly používané jako podpora daného množství prodejních jednotek. Jsou doručeny spolu s výrobkem ke konečnému zákazníkovi nebo použity výhradně pro účel vystavení u obchodníka. Sekundární balení může být odstraněno z výrobku bez změny jeho vlastností.

SKLADOVÁ ZÁSOBA

Skladové množství, které vyrovnává rozdíly mezi předpovědí, aktuálním odbytem a smluvenými dodacími lhůtami objednávek.

SPODNÍ KLOPY

Části kartonové krabice, ze kterých se skládá její dno.

SÍTOTISK

Přímá tisková technika využívající průtiskové metody, ve kterých jsou obrazy nebo návrhy naskládány na sebe na kovovou desku nebo umělohmotné síto.

SBĚROVÝ PAPÍR

Materiál podobný jednovrstvému papíru, ale lepší kvality; obvykle slepený ze 2 vrstev papíru.

T

TECHNICKÝ PLÁN

Plán používaný k výrobě výsekového nástroje nebo tiskového polymeru. Bývá součástí objednávkové dokumentace jako záruka kvality a správného provedení.

TŘÍVRSTVÁ VLNITÁ LEPENKA

Tabule tvořená 2 rovnými a 1 vlnitou vrstvou. Lepenka může mít odlišnou výšku vlny (např. F, E, B, C).

TESTLINER

Papír vyrobený ze 100% recyklovaných vláken stanovené pevnosti. Většinou se používá ve vícenásobných vrstvách, dostupný je jako lepený nebo nelepený. Na rozdíl od kraftlineru je více citlivý na vlhkost a má nižší odolnost proti praskání. VCI Nestálý inhibitor koroze – ochrana proti korozi, která je důležitá u produktů vystavených kolísání klimatických faktorů.

TISKOVÁ ZKOUŠKA

Test tisku popisující aktuální tiskový výsledek tak přesně, jak je to možné. Používá např. k odsouhlasení tiskových plánů.

TISKOVÝ POLYMER

Fotopolymerové razidlo používané pro flexotisk.

TISKOVÁ VRSTVA

Transparentní nátěr aplikovaný současně s tiskem, který zlepšuje povrchové vlastnosti jako např. odolnost proti oděru a lesk.

TISKOVÁ JEDNOTKA

Součást výrobního stroje, která aplikuje barvu na materiál (obvykle tiskový válec).

TOPPER

díl obalu (barkety, prodejního stojanu…atd) který, je umístěn nahoře obalu tak, aby upoutával pozornost. Je buď součástí obalu nebo jako oddělitelná část pro další mutace tisků.

V

VCI PAPER

Papír pokrytý impregnací VCI (nestál. inhibitorem koroze).

VNITŘNÍ VRSTVA

Zvlněná papírová vrstva uvnitř vlnité lepenky.

VNITŘNÍ ROZMĚRY

Vnitřní rozměry krabice / obalu. Vnější rozměry mohou být spočítány přidáním výšky vrstev materiálu k vnitřním rozměrům.

VLNITÁ LEPENKA

Obalový materiál tvořený několika vrstvami zvlněného a rovného papíru vzájemně slepeného (třívrstvá a pětivrstvá lepenka).

VÝSEK

Proces výroby krabice, obalu atd.., kde výsekový stroj za pomocí raznice a stroje vysekne z archu lepenky požadovaný tvar produktu, který se dodává v rozloženém stavu (neslepený a nesložený), tzn. tak jak byl vyroben.

VZDUCHOVÁ PROPUSTNOST

Je míra vzduchové propustnosti papírovým povrchem. Propustnost vzduchu je klíčová vlastnost pro průchod materiálu výrobním strojem, který pracuje vakuovou metodou.

VÝMĚNA PALET

Průmyslová praktika pro účelné využívání palet: po vyložení palet s dodaným zbožím příjemce pošle stejné množství identických palet zpět dodavateli tak, aby je mohl použít k další dodávce.

W

WRAP (paletová omotávka)

obalení obvykle spodní časti palety 2vrstvou otevřenou vlnou (lepenkou), ktera může být z jedné strany potišťěna (např. reklamou…).

WOBLER

Z anglického wobble – houpat se. Forma reklamy v místě prodeje. Jedná se o malý obdélník z plastu nebo tvrdého papíru, kartonu, který vyčnívá z regálu na proužku papíru. Trochu se hýbe díky proudění vzduchu v obchodě – díky tomu přitahuje pozornost. Nejvyšší účinek má, je-li umístěn ve výšce očí.

Z

ZNOVUVYUŽITÍ

Opakované využití obalového materiálu specificky vyvinutého tak, aby odolával opakovanému použití (manipulace, přeprava, obvykle pro stejný účel).

ZVLŇOVACÍ STROJ

Používá se k výrobě vlnitých lepenek. Zvlněním a slepováním jednotlivých vrstev papíru specifického složení vznikají různé druhy vlnitých lepenek. Součástí stroje je vysekávací zařízení, které formátuje lepenky do archů požadované velikosti.

ZÁKLADNÍ BALENÍ

První balení, ve kterém je produkt obsažený (taška, pytel, tuba, miska…)